O podjetju

Zgodovina

1972 Ustanovljena družba BLITEB B.V., Holland

1979 Družba Bliteb B.V. že poimenovana kot absoluten specialist za transport in carinsko posredovanje za dežele Balkana.

1990 Ustanovljena hčerinska družba v Sloveniji Bliteb d.o.o.

2002 Družba Bliteb d.o.o., Kranj prevzame vse aktivnosti svoje ustanoviteljice.

 

HACCP CERTIFICAT

Družba Bliteb d.o.o.,Kranj od dne 24.4.2007 posluje v skladu z zahtevami Uredbe(ES), št.852/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil in Uredbe (ES), št.183/2005 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme ter imam uveden sistem notranjega nadzora nad transportom živil za prehrano ljudi in krme za rejo živali za prehrano ljudi po načelih sistema HACCP.